Moje umiejętności, to przede wszystkim:

  • system ERP + CRM dla firm
  • profesjonalne strony internetowe dla każdego
  • obliczenia wytrzymałościowe MES
  • symulacje przepływów CFD
  • doradztwo techniczne

 

System ERP + CRM SYSTECH. Co to jest i jaką stanowi wartość dla przedsiębiorstwa?

System jest skierowany przede wszystkim do Małych i Średnich Firm Produkcyjnych, Budowlanych, Handlowych. Filozofia systemu jest wynikiem wieloletnich własnych doświadczeń w tym zakresie. System posiada wiele ciekawych i unikalnych rozwiązań, które z pewnością zainteresują potencjalnych użytkowników,
. Architektura systemu oparta jest na integracji dwóch systemów klasy ERP i klasy CRM w jeden duży zaawansowany system, przez co pozwala znacznie poprawić efektywność firmy. Również Państwa klienci docenią pozytywne zmiany w funkcjonowaniu firmy. Efekty wykorzystania systemu są wielowymiarowe, a wraz z upływem czasu się pogłębiają.

Na początku należy wyjaśnić czym jest Zintegrowany System Zarządzania Przedsiębiorstwem. Jest to system, który gromadzi wiedzę o zasobach, wspiera
i automatyzuje codzienne czynności w czasie rzeczywistym. Oznacza to, że np. nie musimy długo oczekiwać na przygotowanie pilnego raportu przez pracownika, uwzględniającego dane z wielu Komórek Organizacyjnych firmy, gdyż raport taki jest dostępny w systemie natychmiast!

Dlaczego dwa systemy w jednym? Kompetencje w systemach ERP i systemach CRM z znacznym stopniu się pokrywają, stąd ich integracja jest pewnym naturalnym procesem. Dodatkową korzyścią dla przyszłego użytkownika jest utrzymywanie jednego dużego systemu doskonale zintegrowanego i spójnego wewnętrznie.

System ERP + CRM SYSTECH obsługuje wiele obszarów działalności firmy. W systemie zostały zaimplementowane następujące Moduły Główne:

System posiada też wbudowanych kilka Podmodułów, które są udostępniane Modułom Głównym zależnie od potrzeb. W standardowej instalacji system oferuje we wszystkich Modułach Głównych 322 raporty!.

Modułowa budowa systemu sprawia, że może być łatwo dostosowany również dla innych branż. Wiele uwagi poświęcono prostocie użytkowania, tak aby nie przytłoczyć użytkowników mnogością opcji. Tabele słownikowe pozwalają na bardzo wysokie dopasowanie systemu do indywidualnych wymagań użytkownika w każdym Module Systemu.

System SYSTECH pracuje na systemach operacyjnych Windows Vista/7/8.x/10 w wersjach 32/64 bitowych.

Wdrażanie tak rozbudowanego systemu nie jest procesem łatwym i należy się do niego odpowiednio przygotować. Należy zabezpieczyć zasoby: ludzkie, odpowiednie kwalifikacje pracowników oraz techniczne. Jakiekolwiek zaniedbania w tym zakresie mogą mieć negatywny wpływ na tempo jak i jakość wdrożenia systemu. Oprócz wyboru systemu przez klienta, właściwe przygotowanie do wdrożenia jest jednym z krytycznych momentów tego procesu. Dlatego procedura wdrożeniowa jest ustalana indywidualnie z każdym użytkownikiem.

Wdrożenie systemu dotyczy praktycznie wszystkich pracowników. Stanowi duży przeskok jakościowy dzięki któremu można szybko zidentyfikować słabe i mocne strony firmy. Pozwala lepiej zarządzać i ograniczać ryzyko, a także redukuje ilość błędów oraz redundancji danych. Daje możliwość efektywniejszego wykorzystania zasobów firmy zarówno materialnych jak i niematerialnych, co przekłada się bezpośrednio na wynik finansowy. Nie bez znaczenia jest również poprawa relacji z partnerami biznesowymi. System pozwala chronić cenne dane, a także przetwarzać na wiele różnych sposobów teraz i w przyszłości.

Można wyodrębnić kilka głównych grup korzyści wynikających z wdrożenia Zintegrowanego Systemu Zarządzania Przedsiębiorstwem:
- zmniejszenie kosztów projektowania produktów ok. 15 - 30%,
- skrócenie cyklu produkcyjnego ok. 30 - 60%,
- wzrost wydajności ok. 40 - 60%,
- poprawa jakości produkcji ok. 20 - 50%,
- spadek zapasów ok. 30 - 60%,
- zmniejszenie kosztów osobowych ok. 5 - 20%,
- wzrost przychodów przedsiębiorstwa ok. 20%.

Bez wątpienia przytoczone powyżej dane poparte wiarygodnymi badaniami są mocnym argumentem za rozważeniem decyzji o zakupie systemu.

 

ISO 9001

system jakości

wspiera system jakości ISO 9001 w twojej Firmie

Odpady

przyjazny dla środowiska

wykorzystanie odpadów ogranicza wpływ na środowisko

Zasoby

lepsze wykorzystanie

poprawa wyniku finansowego Firmy

Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się, że używamy plików cookie.